Skip links
seo

Η σειρά που αναφέρονται οι παράγοντες κατάταξης δεν είναι με βάση την σημαντικότητα. Η σημαντικότητα κάθε παράγοντα μπορεί να αλλάζει ανά περιόδους και με βάση τις τελευταίες αλλαγές που κάνει η Google στον αλγόριθμό της. Για να δείτε τις αλλαγές του της τελευταίας αναβάθμισης του αλγορίθμου πατήστε εδώ.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SEO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DOMAIN

1. Ηλικία του domain: Όσο περισσότερο χρονικό διάστημα μία ιστοσελίδα είναι δημοσιευμένη-κατοχυρωμένη, δηλαδή όσο περισσότερο ώριμη είναι, θεωρείται παραγοντας κατάταξης Google.

2. Λέξη-κλειδί να περιέχεται στο (top level) domain: Η ύπαρξη λέξης-κλειδιού στο όνομα του domain είναι ένας παράγοντας κατάταξης αλλά όχι τόσο σημαντικός όπως παλαιότερα.

3. Χρήση λέξης-κλειδί ως πρώτη στο όνομα του Domain: Όταν η βασική λέξη κλειδί βρίσκεται στην αρχή του domain είναι θετικότερος παράγοντας.

4. Χρονική διάρκεια καταχώρησης του domain name: Η Google θεωρεί πιο αξιόπιστες τις ιστοσελίδες με domain που είναι καταχωρημένα για μεγαλύτερη διάρκεια. (Συνήθως  τα προσωρινά ή απατηλά website κατοχυρώνουν domain για μικρό χρονικό διαστημα π.χ. 1 χρόνο)

5. Λέξη-κλειδί στο subdomain: Η λέξη κλειδί αν υπάρχει στο subdomain είναι παράγοντας κατάταξης. Επομένως seo friendly permalinks.

6. Το ιστορικό του domain: Μια ιστοσελίδα όταν αλλάζει ιδιοκτησία αρκετές φορές μπορεί να θεωρηθεί αρνητικό από τη Google. Επίσης αν ένα domain έχει ποινές από την Google η τοξικά links αυτά μπορεί να παραμένουν και μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη.

7. Πανομοιότυπο Domain: Όταν το domain name σας είναι πανομοιότυπο με τη λέξη-κλειδί θα μετρήσει μόνο εφόσον η ιστοσελίδα ποιοτικό περιεχόμενο.

8. Δημόσιο έναντι Private WhoIs: Το Private WhoIs, είναι αρνητικός παράγοντας κατάταξης. Όλα στο φως.

9. Ιδιοκτήτης πολλών domain που έχει τιμωρηθεί στο παρελθόν: Αν η Google αναγνωρίσει ένα συγκεκριμένο ιδιοκτήτη domain ως κακόβουλο, μπορεί και τα υπόλοιπα domains ιδιοκτησίας του να επιβαρυνθούν.

10. Κατάληξη domain (.gr .com κ.λ.π.): Η κατάληξη της χώρας πχ .gr .tr .it μπορεί να βοηθήσει την κατάταξη του site σας στη συγκεκριμένη χώρα. Όμως μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην παγκόσμια κατάταξη.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SEO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

11. Χρήση Λέξης-κλειδί στον τίτλο: Ο τίτλος θα πρέπει να περιέχει τη λέξη κλειδί.

12. Χρήση λέξης –κλειδί στην αρχή του Title Tag: Ακόμα πιο σημαντικός παράγοντας για τη Google είναι η χρήση της λέξης-κλειδί στην αρχή του τίτλου.

13. Χρησιμοποίηση λέξης –κλειδί στο description tag: Θα πρέπει να επεξηγεί/παρακινεί και να περιέχει τη λέξη κλειδί αλλά πλέον δεν είναι σημαντικός παράγοντας.

14. Η Λέξη-κλειδί εμφανίζεται στους τίτλους H1: Είναι ένας σημαντικός παράγοντας και θα πρέπει να περιέχει τη λέξη κλειδί ορθά χωρίς να γίνεται ωστόσο κατάχρηση (cannibalization).

15. Πόσο συχνά εμφανίζεται μια συγκεκριμένη λέξη σε ένα έγγραφο: Όσο περισσότερο επαναλαμβάνεται μία λέξη σε μια σελίδα, τόσο πιο πιθανό είναι ότι η σελίδα αφορά σε αυτήν τη λέξη. Η Google χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο ανίχνευσης.

16. Αριθμός λέξεων Περιεχομένου: Όσες περισσότερες διαφορετικές λέξεις χρησιμοποιούνται για ένα συγκεκριμένο θέμα τόσο μεγαλύτερο εύρος λέξεων καλύπτεται και είναι ένας σημαντικός παράγοντας SEO.

17. Πίνακες περιεχομένων: Βοηθά το Google Bot να ανιχνεύσει καλύτερα την ιστοσελίδα σας.

18. Πυκνότητα λέξεων-κλειδιών: Τα keywords θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με φειδώ και μα μη γίνεται κατάχρηση (cannibalization).

19. Χρήση συνωνύμων: Για να μπορέσουν οι μηχανές αναζήτησης να βγάλουν νόημα για λέξεις που έχουν περισσότερες από μία σημασίες (π.χ.:  Apple: η εταιρεία και Apple: το μήλο) θα πρέπει να χρησιμοπιούνται συνώνυμα για να διαπιστώνεται η ακριβής σημασία αυτής.

20. Συνώνυμες Λέξεις-κλειδιά στον τίτλο και στα description tags: Όπως και παραπάνω έτσι και στις meta ετικέτες των σελίδων τα συνώνυμα βοηθούν την Google να καταλάβει την ακριβή σημασία μια λέξης που ενδέχεται να έχει δύο ή περισσότερες σημασίες μέσα σε ένα κείμενο.

21. Η σελίδα καλύπτει εκτεταμένα ένα θέμα: Κάθε θέμα που αναπτύσσεται θα πρέπει να καλύπτεται εκτεταμένα. Η Google εμφανίζει υψηλότερα τα πληρέστερα άρθρα.
22. Ταχύτητα φόρτωσης ιστοσελίδας : Η ταχύτητα φόρτωσης σελίδων είναι ένας σημαντικός παράγοντας κατάταξης. Σελίδες που περιέχουν κινητά αντικείμενα και είναι βαριές ή χρησιμοποιούν παλιές τεχνολογίες δεν κατατάσσονται έυκολα.

23. Ταχύτητα φόρτωσης σελίδας στον browser Chrome: Η Google συλλέγει τα δεδομένα χρήστη του Chrome για να έχει πληρέστερα δεδομένα για τον χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας.

24. Χρήση του AMP Accelerated Mobile Pages: Η Google μπορεί να εμφανίσει στο Carousel News κάποιο άρθρο με συγκεκριμένη θεματολογία  (επάνω μέρος αποτελεσμάτων)

25. Εntity match: Το περιεχόμενο μιας σελίδας ταιριάζει με την “οντότητα” την οποία αναζητά ένας χρήστης; Αν ναι, αυτή η σελίδα μπορεί να πάρει μια ώθηση κατάταξης για αυτή τη λέξη-κλειδί.Πρόκειται ουσιαστικά για την σύνδεση ενός όρου αναζήτησης με αποτελέσματα σχετικά με αυτό το ερώτημα που δεν συνδέονται άμεσα με μια πρώτη ματιά.

26. Google Hummingbird: Αυτή η “αλλαγή στο αλγόριθμο” βοήθησε την Google να προχωρήσει πέρα από τις λέξεις-κλειδιά. Χάρη στο Hummingbird, η Google μπορεί τώρα να κατανοήσει καλύτερα με ποιο θέμα ακριβώς ασχολείται μιας ιστοσελίδα.

27. Διπλότυπο περιεχόμενο: Πανομοιότυπο περιεχόμενο στην ίδια ιστοσελίδα, ακόμη κι αν έχει μικρές παραλλαγές, είναι δυνατόν να επηρεάσει αρνητικά την εμφάνιση της ιστοσελίδας στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

28. Χρήση του Rel=Canonical: Η χρήση αυτής της ετικέτας μπορεί να εμποδίσει την Google να τιμωρήσει τον ιστότοπό σας για διπλότυπο περιεχόμενο.

29. Βελτιστοποίηση εικόνων: Οι εικόνες ερμφανίζονται στην ενότητα της Google “εικόνες”, μέσω της προσθήκης του Alt text, του τίτλου, της περιγραφής και της λεζάντας.

30. Φρέσκο περιεχόμενο: Η Google εμφανίζει την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης μιας σελίδας σε πολλές περιπτώσεις στην σελίδα των αποτελεσμάτων και προτιμά τις φρέσκες και πληρέστερες σελίδες.

31. Έκταση των ενημερώσεων του περιεχομένου: Η προσθήκη ή ενημέρωση παραγράφων βοηθά να δείχνει ότι διατηρείται ενημερωμένο το περιεχόμενο της σελίδας.

32. Ιστορικό ενημερώσεων σελίδων: Πόσο συχνά ενημερώνεται η σελίδα; Καθημερινά, εβδομαδιαία, κάθε 2 χρόνια; Η συχνότητα της ενημέρωσης των σελίδων παίζει επίσης ρόλο στο πόσο «φρέσκο» είναι το περιεχόμενο μιας σελίδας.

33. Λέξη –κλειδί στην αρχή του κειμένου: Η εμφάνιση της λέξης ή φράσης κλειδί στις πρώτες 100 λέξεις του κειμένου μιας σελίδας στέλνει ένα ακόμα signal στην Google και φαίνεται να σχετίζεται με την κατάταξη στα αποτελέσματα της πρώτης σελίδας της Google.

34. Λέξη-κλειδί σε κεφαλίδες H2, H3: Η χρήση της λέξης-κλειδί σας σε υπότιτλους H2 ή H3 βοηθάει στην κατάταξη .

35. Ποιότητα των Outbound links: Πολλοί SEO πιστεύουν ότι η σύνδεση με ιστοτόπους high authority domain στέλνει επίσης ένα σήμα στην Google. Και αυτό υποστηρίζεται και από πρόσφατη μελέτη.

36. Θέματολογια site που οδηγεί το outbound link: Σύμφωνα με τον Αλγόριθμο Hillop, η Google μπορεί να χρησιμοποιήσει το περιεχόμενο των σελίδων στις οποίες συνδέεστε με link ως σήμα σχετικότητας για την δική σας ιστοσελίδα.

37. Γραμματική και ορθογραφία: Η σωστή γραμματική και ορθογραφία είναι ένα σήμα ποιότητας, αν και Matt Cuts δεν ήταν ξεκάθαρος λίγα χρόνια πριν για το αν αυτό ήταν σημαντικό ή όχι.

38. Syndicated Content: Αν το περιεχόμενο της σελίδας είναι copy paste από άλλη σελίδα που ήδη έχει ευρετηριαστεί, η κατάταξη της σελίδας σας είτε δεν πρόκειται να γίνει, είτε να είναι κακή.

39. Ενημερωμένη έκδοση για κινητά: Συχνά αναφέρεται ως “Mobilegeddon“. Αυτή η ενημερωμένη έκδοση επιβραβεύει σελίδες που έχουν βελτιστοποιηθεί σωστά για κινητές συσκευές.

40. Εύκολη χρήση σε κινητά: Οι ιστότοποι στους οποίους οι χρήστες μπορούν εύκολα να πλοηγηθούν μέσω κινητών τηλεφώνων μπορεί να έχουν ένα μικρό πλεονεκτήματα στο ” Mobile-first Index ” της Google.

41. «Κρυφό» περιεχόμενο στο κινητό: Το κρυφό περιεχόμενο σε κινητές συσκευές ενδέχεται να μην  ευρετηριάζεται σε σχέση με το πλήρως ορατό περιεχόμενο.

Ωστόσο, o John Mueller, που εργάζεται στην  Google ως Webmaster Trends Analyst δήλωσε πρόσφατα ότι το κρυφό περιεχόμενο είναι εντάξει. Αλλά είπε επίσης οτι “… αν είναι κρίσιμο περιεχόμενο θα πρέπει να είναι ορατό …”.

42. Βοηθητικό “συμπληρωματικό Περιεχόμενο”: Το χρήσιμο και χρηστικό συμπληρωματικό περιεχόμενο αποτελεί δείκτη της ποιότητας μιας σελίδας (και ως εκ τούτου παραγοντα καταταξης Google). Παραδείγματα τέτοιου περιεχομένου είναι οι μετατροπείς νομισμάτων, αριθμομηχανές τόκων δανείων κ.α.

43. Περιεχόμενο πίσω από tabs: Αν οι χρήστες πρέπει να κάνουν κλικ σε μια καρτέλα για να αποκαλύψουν μέρος του περιεχομένου της σελίδας σας αυτό το περιεχόμενο “είναι πιθανόν να μην ευρετηριαστεί”.

44. Αριθμός εξερχόμενων συνδέσμων: Τα πολλά dofollow outbound links μπορουν να βλάψουν το PageRank της σελίδας.

45. Πολυμέσα: Εικόνες, βίντεο και άλλα αρχεία πολυμέσων μπορεί να λειτουργήσουν ως σήμα για την ποιότητα του περιεχομένου. Για παράδειγμα, μελέτη διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ πολυμέσων και κατάταξης.

46. Αριθμός εσωτερικών συνδέσμων  προς μια σελίδα: Ο αριθμός των εσωτερικών συνδέσμων σε μια σελίδα υποδεικνύει τη σημασία της σε σχέση με άλλες σελίδες του ιστότοπού.

47. Ποιότητα των εσωτερικών συνδέσμων  προς μια σελίδα: Οι εσωτερικοί σύνδεσμοι από authoritative σελίδες στην ιστοσελίδα σας έχουν καλύτερο αποτέλεσμα από τις σελίδες με μηδενικό ή χαμηλό PageRank.

48. Broken Links: Έχοντας πάρα πολλά Broken Links (links τα οποία, για διάφορους λόγους, δεν καταλήγουν σε μια άλλη σελίδα) μπορεί να είναι ένα σημάδι ενος παραμελημένου ιστότοπού.

Η Google, συμφωνα με Google Rater Guidelines Document, χρησιμοποιεί τα broken links ως σημάδι για να αξιολογήσει την ποιότητα της αρχικής σελίδας.

49. Reading Level: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Google εξετάζει την ευκολία ανάγνωσης των κειμένων. Αλλά πως ακριβώς χρησιμοποιεί αυτή την πληροφορία είναι υπό συζήτηση.

Κάποιοι ισχυρίζονται ότι αν καλύπτεις ένα βασικό επίπεδο, δηλαδή αν το κείμενο είναι εύκολο για τον χρήστη βοηθάει στα αποτελέσματα διότι είναι ικανό να προσελκύσει μεγαλύτερο μέρος αναγνωστικού κοινού.

50. Affiliate links: Ta Affiliate links πιθανότατα δεν θα βλάψουν την κατάταξή σας. Αλλά αν έχετε πάρα πολλά, ο αλγόριθμος της Google μπορεί να δώσει μεγαλύτερη προσοχή σε άλλα σήματα ποιότητας για να βεβαιωθεί ότι δεν είστε ένα «thin affiliate site».

51. Σφάλματα HTML / Επικύρωση W3C: Πολλά σφάλματα στον κωδικα στέλνουν σημάδι ότι το site είναι κακής ποιότητας. Μολονότι αμφισβητείται, πολλοί θεωρούν ότι το αντίθετο αποτελεί σημάδι ποιότητας.

52. Domain Authority: Όταν στην σύγκριση, όλα είναι ίσα, μια σελίδα προερχόμενη από ιστότοπό με υψηλότερο domain Authority θα κατατάσσεται πάντα υψηλότερα σε σχέση μια άλλη που ανήκει σε ιστότοπο με χαμηλοτερο domain authority.

53. PageRank Σελίδων: Δεν είναι επιβεβαιωμένο αλλά σελίδες με καλυτερο PageRank τείνουν να ξεπερνούν τις σελίδες με μικρό PageRank

54. Μήκος URL: Οι υπερβολικά μεγάλες διευθύνσεις URL ενδέχεται να επηρεάσουν την εμφάνιση μιας σελίδας στις μηχανές αναζήτησης. Αρκετές μελέτες έχουν διαπιστώσει ότι οι σύντομες διευθύνσεις (short urls) τείνουν να έχουν ένα μικρό πλεονέκτημα στα αποτελέσματα αναζήτησης της Google.

55. Διαδρομή διεύθυνσης URL: Μια σελίδα πιο κοντά στην αρχική σελίδα μπορεί να πάρει μια μικρή ώθηση σε σχέση με τις σελίδες που βρισκονται πιο βαθιά στην αρχιτεκτονική ενός ιστοτόπου.

56. Human Editors: Παρόλο που δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ, η Google έχει καταθέσει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για ένα σύστημα που επιτρέπει ανθρώπινη παρέμβαση επηρεασμού των SERP (Search Engine Results Pages).

57. Κατηγορία σελίδας: Η κατηγορία στην οποία εμφανίζεται η σελίδα είναι ένα σήμα σχετικότητας. Μια σελίδα που το θέμα της ανήκει σε μια σχετική κατηγορία μπορεί να πάρει μια σχετική ώθηση σε σχέση με μια σελίδα που συνδέεται με άσχετη με το θέμα της σελίδας κατηγορία.

58. WordPress tags: Ta tags (ετικέτες) στο WordPress αποτελούν ένα ειδικό σήμα σχετικότητας. Πάντως, σύμφωνα με το Yoast.com: “Ο μόνος τρόπος με τον οποίο βελτιώνεται το SEO σας είναι στην σύνδεση ένα κειμενου με ένα άλλο, και πιο συγκεκριμένα μια ομάδα κειμενων μεταξύ τους”.

59. Λέξη-κλειδί σε URL: Ένα άλλο σήμα σχετικότητας. Εκπρόσωπος της Google το χαρακτήρισε πρόσφατα ως “πολύ μικρό παράγοντα κατάταξης“.

60. String URL: Οι κατηγορίες στο URL String διαβάζονται από την Google και δίνουν ένα σήμα σε ό, τι αφορά μια σελίδα.

61. Αναφορές και Πηγές: Η παραπομπή σε αναφορές και πηγές, όπως γίνεται σε ακαδημαϊκά – ερευνητικά κείμενα, μπορεί να αποτελεί ένδειξη ποιότητας. Ωστόσο, η Google έχει αρνηθεί ότι χρησιμοποιεί εξωτερικούς συνδέσμους ως σήμα κατάταξης. O John Mueller ερωτηθείς σχετικά απάντησε: “Από τη δική μας άποψη, αυτό εξαρτάται πραγματικά από εσάς. Δεν είναι κάτι που θα λέγαμε ότι προσδίδει κάποιο πλεονέκτημα. Αλλά αν νομίζετε ότι αυτό είναι ένας σύνδεσμος που βοηθά τους χρήστες να κατανοήσουν καλύτερα τον ιστότοπό σας, τότε ίσως έχει νόημα”.

62. Κουκκίδες και αριθμημένες λίστες: Οι κουκίδες και οι αριθμημένες λίστες βοηθούν στη διάσπαση του περιεχομένου σας και το καθιστούν πιο φιλικό (στην ανάγνωση) προς το χρήστη. Η Google πιθανώς συμφωνεί και μπορεί να προτιμά το περιεχόμενο με bullets και αριθμούς.

63. Προτεραιότητα της σελίδας στο Sitemap.xml: Η προτεραιότητα που δίνεται σε μια σελίδα μέσω του αρχείου sitemap.xml μπορεί να επηρεάσει την κατάταξη.

64. Πολλοί εξερχόμενοι σύνδεσμοι: Ορισμένες σελίδες έχουν, πάρα πολλούς συνδέσμους, με αποτέλεσμα να αποσπούν την προσοχή του αναγνώστη από το βασικό Περιεχόμενο”.

65. Αριθμός άλλων Λέξεων-κλειδιών: Αν η σελίδα κατατάσσεται για αρκετές άλλες λέξεις-κλειδιά, μπορεί να δώσει στην Google ένα εσωτερικό σήμα ποιότητας.

66. Ηλικία Σελίδας: Παρόλο που η Google προτιμά το φρέσκο περιεχόμενο, μια παλαιότερη σελίδα που ενημερώνεται τακτικά μπορεί να ξεπεράσει στα αποτελέσματα μια νεότερη σελίδα.

67. Φιλικό προς το χρήστη Layout: Το έγγραφο «Οδηγίες Ποιότητας Google» αναφέρει: “The page layout on highest quality pages makes the Main Content immediately visible.” Εν συντομία: Το περιεχόμενο πρέπει να είναι άμεσα ορατό.

68. Parked domains: Μια ενημέρωση της Google τον Δεκέμβριο του 2011 μείωσε την προβολή αναζήτησης των parked domain.

69. Χρήσιμο Περιεχόμενο: H Google μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ «ποιοτικού» και «χρήσιμου» περιεχομένου.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ SEO ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

70. Το περιεχόμενο παρέχει αξία και μοναδικά στατιστικά στοιχεία: Η Google έχει δηλώσει ότι δεν έχει θέμα στο να τιμωρεί τους ιστότοπους που δεν προσφέρουν τίποτα καινούργιο ή χρήσιμο, και ειδικά τα thin affiliate sites.

71. Σελίδα Επικοινωνίας: Το προαναφερθέν έγγραφο ποιότητας Google αναφέρει ότι προτιμά ιστότοπους με σελίδες πληροφοριών επικοινωνίας . Υποτιθέμενο μπόνους: τα στοιχεία επικοινωνίας σας να ταιριάζουν με τις πληροφορίες whoIs.

72. Domain Trust / TrustRank: Πολλοί ειδικοί SEO πιστεύουν ότι το “TrustRank” είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας κατάταξης. Και ένα πρόσφατα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Google με τίτλο “Κατάταξη αποτελεσμάτων αναζήτησης με βάση την εμπιστοσύνη”, φαίνεται να το υποστηρίζει αυτό.

73. Αρχιτεκτονική ιστότοπων: Μια καλά δομημένη αρχιτεκτονικά ιστοσελίδα βοηθά τη Google να οργανώσει θεματικά το περιεχόμενό σας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει την πρόσβαση στο Googlebot και να ευρετηριάσει όλες τις σελίδες του ιστότοπού σας.

74. Site Updates: Πολλοί πιστεύουν ότι η ανανέωση – και ειδικά όταν προστίθεται νέο περιεχόμενο στον ιστότοπο – δίνει έναν παράγοντα φρεσκάδας σε όλη την ιστοσελίδα. Πρόσφατα πάντως η Google  αρνήθηκε ότι χρησιμοποιούν την συχνότητα δημοσίευσης στον “αλγόριθμο”.

75. Ύπαρξη χάρτη ιστότοπου: Ένας χάρτης ιστότοπου βοηθά τις μηχανές αναζήτησης να ευρετήριασουν τις σελίδες σας ευκολότερα και πιο προσεκτικά, βελτιώνοντας την ορατότητα τους. To παρακάτω απόσπασμα προέρχεται απο το Search Console της Google

76. Uptime ιστότοπου: Αν η σελίδα σας είναι συνεχως κάτω εξαιτίας συντήρησης ιστότοπου ή server αυτό ενδέχεται να βλάψει την κατάταξή σας (και μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε εξάλειψη της ευρετηρίασης αν το πρόβλημα δεν διορθωθεί).

77. Τοποθεσία Server: Η τοποθεσία του server μπορεί να επηρεάζει λίγο τα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.

78. Πιστοποιητικό SSL: Η Google επιβεβαίωσε ότι χρησιμοποιεί το HTTPS ως σήμα κατάταξης. Ωστόσο, σύμφωνα με την Google, το HTTPS λειτουργεί ως ““tiebreaker“ ανάμεσα σε 2 ίδια αποτελεσματα.

79. Όροι χρήσης και σελίδες απορρήτου: Αυτές οι δύο σελίδες βοηθούν το Google να καταλάβει ότι ένας ιστότοπος είναι αξιόπιστος.

80. Διπλότυπες meta πληροφοριες on-site: Οι διπλές meta-πληροφορίες στον ιστότοπό σας ενδέχεται να μειώσουν την ορατότητα της σελίδας σας. To Search Console σας προειδοποιεί εάν έχετε πάρα πολλά από αυτες.

81. Πλοήγηση Breadcrumb: Πρόκειται για ένα σήμα ότι η ιστοσελίδα είναι φιλική προς το χρήστη καθώς η αρχιτεκτονική της βοηθά τους χρήστες (και τις μηχανές αναζήτησης) να γνωρίζουν πού βρίσκονται σε έναν ιστότοπο. Η Google αναφέρει ότι: “Η Αναζήτηση Google χρησιμοποιεί σήμανση breadcrumb στο σώμα μιας ιστοσελίδας για να κατηγοριοποιήσει τις πληροφορίες από τη σελίδα στα αποτελέσματα αναζήτησης”.

82. Βελτιστοποίηση για κινητά τηλέφωνα: Περισσότερες από τις μισες αναζητήσεις που γίνονται, πραγματοποιούνται από κινητές συσκευές γι’ αυτό και η Google θέλει να δει ότι ο ιστότοπός σας είναι βελτιστοποιημένος για χρήστες κινητών τηλεφώνων. Στην πραγματικότητα, η Google επιβάλλει πλέον ποινές σε ιστότοπους που δεν είναι φιλική σε κινητά.

83. YouTube: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα βίντεο YouTube έχουν προνομιακη μεταχείριση στα SERPs (το Youtube ανηκει στην Google).

84. Εύχρηστος ιστότοπος: Ένας δικτυακός τόπος που είναι δύσκολος στην πλοήγηση μπορεί να βλάψει την κατάταξη έμμεσα, μειώνοντας τον χρόνο στον ιστότοπο, τις σελίδες που εμφανίζονται και το ποσοστό εγκατάλειψης (παραγοντες καταταξης Google RankBrain).

85. Χρήση Google Analytics και Google search console: Μερικοί πιστεύουν ότι η εγκατάσταση αυτών των δύο προγραμμάτων στον ιστότοπό σας μπορεί να βελτιώσει την ευρετηρίαση της σελίδας σας.

Μπορεί επίσης να επηρεάσουν άμεσα την κατάταξη, δίνοντας στην Google περισσότερα δεδομένα (π.χ., ακριβέστερο ποσοστό εγκατάλειψης). Η Google πάντως το χαρακτηρίζει αυτό ως… μύθο.

86. Αξιολόγηση χρηστών/φήμη του ιστοτόπου: Τα reviews που προέρχονται από άλλες ιστοσελίδες και αφορούν στον ιστότοπό σας πιθανότατα παίζουν κάποιο ρόλο στον αλγόριθμο της Google.

SEO ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ BACKLINKS

87. Linking Domain Age: Όσο πιο παλιό είναι το domain που συνδέεται με την σελίδα σας, τόσο το καλύτερο

88. Αριθμός Linking Root Domains: Ο αριθμός των domain που συνδέονται με ένα domain είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες κατάταξης στον αλγόριθμο της Google, όπως μπορείτε να δείτε στην σχετική ερευνα του Backlinko 1 εκατομμυρίου αποτελεσμάτων αναζήτησης Google.

89. Αριθμός Links από διαφορετικές C-Class IPs: Οι συνδέσεις από διαφορετικές C-Class IPs διευθύνσεις υποδεικνύουν ότι ένα μεγάλο εύρος domain συνδέονται με εσάς, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει στην κατάταξη.

90. Αριθμός συνδεδεμενων σελίδων: Ο συνολικός αριθμός των σελίδων που συνδέονται με την σελίδα σας – ακόμη και από τον ίδιο domain – έχει αντίκτυπο στις βαθμολογίες.

91. Backlink Anchor Text : Όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή του αρχικού αλγορίθμου της Google:

“Το anchor text παρέχει συχνά πιο ακριβείς περιγραφές ιστοσελίδων από τις ίδιες τις σελίδες.”

Προφανώς, το κείμενο πάνω στο οποίο μπαινει ένα backlink είναι λιγότερο σημαντικός παραγοντας καταταξης Google από πριν (και, όταν είναι υπερβολικά βελτιστοποιημένο, λειτουργεί ως σήμα spam). Ωστόσο, το κείμενο με anchor text την λέξη-κλειδί εξακολουθεί να στέλνει ένα ισχυρό σήμα σχετικότητας.

92. Αlt Tag (για εικόνες): Το κείμενο στην ετικετα Alt tag λειτουργεί όπως το anchor text.

93. Σύνδεσμοι από τομείς .edu ή .gov: Ο Matt Cutts έχει δηλώσει ότι το TLD δεν επηρεάζει την βαρυτητα μιας ιστοσελίδας. Ωστόσο, αυτό δεν εμποδίζει τους SEO να σκέφτονται ότι links απο .gov και .edu έχουν λίγο μεγαλυτερη αξια.

94. Authority of Linking Page: To PageRank της σελίδας είναι ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας κατάταξης από τις πρώτες μέρες της Google και εξακολουθεί να είναι.

95. Authority of Linking Domain: Το PageRank του ιστότοπου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αξία ενός συνδέσμου.

96. Links από τους ανταγωνιστές: Οι συνδέσεις από άλλες σελίδες που κατατάσσονται με εσας στα ίδια SERP δείχνουν να είναι πιο πολύτιμα για την κατάταξη μιας σελίδας για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

97. Σύνδεσμοι από “Αναμενόμενες” Ιστοσελίδες: Μερικοί SEO’s πιστεύουν ότι η Google δεν θα έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον ιστότοπό σας μέχρι να συνδεθεί μαζί σας ένας αριθμός “αναμενόμενων” ιστότοπων που ανήκει στον κλάδο σας.

98. Σύνδεσμοι από «κακές γειτονιές»: Οι συνδέσεις από τις αποκαλούμενες “κακές γειτονιές” μπορεί να βλάψουν τον ιστότοπό σας.

99. Guest posts: Αν και οι συνδεσμοι από guest posts εξακολουθούν να έχουν αξία, πιθανότατα δεν είναι τόσο ισχυροί όσο τα φυσικά link (επίσης η τακτικη guest posting σε “μεγάλη κλίμακα” μπορεί να βλάψει το δικτυακό σας τόπο).

100. Σύνδεσμοι από διαφημίσεις: Σύμφωνα με την Google, οι σύνδεσμοι από τις διαφημίσεις πρέπει να είναι nofollow. Ωστόσο, είναι πιθανό η Google να είναι σε θέση να εντοπίσει και να φιλτράρει ακολουθούμενους συνδέσμους από τις διαφημίσεις.

101. Homepage Authority: Οι σύνδεσμοι στην αρχική σελίδα ενδεχεται να παίζουν ιδιαίτερο ρόλο στην αξιολόγηση ενός ιστοτόπου και των συνδεσμων σε αυτό.

102. Nofollow Links: Αυτό είναι ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα στο SEO. Η επίσημη θέση της Google σχετικά με το θέμα είναι:

“Γενικά, δεν τις ακολουθούμε.”

Αυτή η απάντηση δείχνει ότι το κάνουν … τουλάχιστον σε ορισμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η αξία τους δεν είναι τόσο μεγαλη όσο των dofollow links.

103. Σύνδέσμοι από διαφορετικές πηγές: Το να έχετε ένα αφύσικα μεγάλο ποσοστό συνδέσμων που προέρχονται από μία μόνο πηγή (π.χ. φόρουμ, σχόλια σε ιστολόγια) μπορεί να είναι ένα σημάδι spam.

Από την άλλη πλευρά, σύνδεσμοι από διάφορες πηγές στέλνει μήνυμα για φυσικές συνδέσεις προς την ιστοσελίδας σας.

104. “Σύνδεσμοι από διαφημίσεις ή άλλες λέξεις γύρω από το σύνδεσμο: Λέξεις όπως “χορηγοί” και “χορηγουμενος σύνδεσμος ” και γενικά ο,τι παραπεμπει σε καθαρα διαφημιστικές πρακτικές ενδέχεται να μειώσουν την αξία ενός συνδέσμου.

105. Links στο περιεχομένο/κείμενο: Οι σύνδεσμοι που είναι ενσωματωμένοι στο περιεχόμενο μιας σελίδας θεωρούνται πιο ισχυροί από τους συνδέσμους που βρίσκονται σε κενή σελίδα ή βρίσκονται σε άλλο σημείο της σελίδας.

106. Μεγαλος αριθμός 301 Redirects προς την σελίδα: Βacklinks που προέρχονται από 301 ανακατευθύνσεις μειωνουν σε μεγαλο βαθμο το PageRank, σύμφωνα με ένα βίντεο Βοήθειας για Webmasters.

107. Anchor text στα Internal Link: Το κείμενο στα εσωτερικά link αποτελεί ένα άλλο σήμα συνάφειας. Ωστόσο έχουν πολύ μικρότερη βάρυτητα από το anchor text σε συνδέσμους που προέρχονται από εξωτερικούς ιστότοπους.

108. Link Title Attribution: Ο τίτλος του συνδέσμου (το κείμενο που εμφανίζεται όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού πάνω από έναν σύνδεσμο) μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σήμα σχετικότητας.

109. Χώρα TLD του τομέα αναφοράς: Οι συνδεσμοι από domain ανώτατου επιπέδου για συγκεκριμένες χώρες (.de, .cn, .co.uk) μπορεί να βοηθήσει την καλυτερη καταταξη της ιστοσελίδας στην χώρα αυτή.

110. Τοποθεσία συνδέσμου στο περιεχόμενο: Οι συνδεσμοι στην αρχή ενός περιεχομένου μπορεί να έχουν λίγο μεγαλύτερη βαρύτητα από τις συνδέσεις που τοποθετούνται στο τέλος του περιεχομένου.

111. Τοποθεσία συνδέσμου στη σελίδα: Το σημείο που υπάρχει ο συνδεσμός σε μια σελίδα είναι σημαντικό. Γενικά, ένας σύνδεσμος ενσωματωμένος στο περιεχόμενο μιας σελίδας είναι πιο ισχυρός από έναν σύνδεσμο στην περιοχή footer ή στο sidebar.

112. Σχετικότητα domain: Ένας σύνδεσμος από έναν ιστότοπο με σχετικό ή παρόμοιο περιεχομενο με το δικό σας είναι σημαντικά πιο ισχυρός από έναν σύνδεσμο που προέρχεται από domain το περιεχομενο του οποίου δεν έχει καμία σχεση με τον δίκο σας.

113. Σχετικότητα στο επίπεδο σελίδας: Ένας σύνδεσμος από μια σχετική σελίδα “περνάει” επίσης περισσότερη αξία.

114. Λέξη-κλειδί στον Τίτλο: Η Google δίνει περισσότερη προσοχή σε συνδέσμους από σελίδες που περιέχουν την λέξη-κλειδί της σελίδας σας στον τίτλο.

115. Θετική ταχύτητα απόκτησης νέων backlinks: Ένας ιστότοπος με καλή ταχύτητα ανάπτυξης συνδέσμων συνήθως λαμβάνει μια ώθηση στα SERP, καθώς δείχνει ότι ο ιστότοπός σας αυξάνεται σε δημοτικότητα.

116. Αρνητική ταχύτητα απόκτησης νέων backlinks: Από την άλλη, μια αρνητική ταχύτητα στην ανάπτυξη νέων backlinks μπορεί να μειώσει σημαντικά την κατάταξη καθώς είναι ένα σήμα χαμηλής δημοτικότητας.

117. Σύνδεσμοι από σελίδες “Hub”: Ο αλγόριθμος Hilltop υποδεικνύει ότι η λήψη συνδέσμων από σελίδες που θεωρούνται κορυφαίοι σε ένα συγκεκριμένο θέμα υπόκειται σε ειδική αντιμετώπιση.

118. Σύνδεσμοι από κορυφαία site: Ένας σύνδεσμος από έναν ιστότοπο που θεωρείται ως “authority site” πιθανόν να έχει μεγαλύτερη βαρυτητα από έναν σύνδεσμο από ένα μικρό, σχετικά άγνωστο ιστότοπο.

119. Σύνδεσμοι από την Wikipedia: Παρόλο που οι σύνδεσμοι είναι nofollow, πολλοί πιστεύουν ότι η απόκτηση ενός συνδέσμου από τη Wikipedia ενισχύει την ψήφο εμπιστοσύνης που δίνουν οι οι μηχανές αναζήτησης σε μια σελίδα.

120. Co-Occurrences: Τα συμφραζόμενα, δηλαδή οι λέξεις που εμφανίζονται γύρω από τα backlinks βοηθούν την Google να καταλάβει με τι ασχολείται αυτή η σελίδα.

121. Ηλικία Backlink: Οι παλαιότεροι –χρονικα – σύνδεσμοι έχουν μεγαλύτερη «δύναμη» σε σχέση με τα νέα backlinks.

122. Σύνδεσμοι από πραγματικούς ιστότοπους έναντι “Splogs”: Λόγω του πολλαπλασιασμού των ιστολογίων, η Google πιθανότατα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στους συνδέσμους που προέρχονται από “πραγματικούς ιστότοπους” παρά από (ψεύτικα) ιστολόγια.

123. Φυσικά δημιουργημένο προφιλ Link: Ένα site με “φυσικά” δημιουργημένα link κατατάσσεται υψηλότερα και θα είναι πιο ανθεκτικό στα update των αλγορίθμων από εκείνο που έχει προφανώς χρησιμοποιήσει στρατηγικές black hat για το link building.

124. Ανταλλαγή συνδέσμων: Η Google αναγνωρίζει την “υπερβολική ανταλλαγή συνδέσμων” και είναι προτιμότερο η τακτική αυτή να μην χρησιμοποιείται.

125. Σύνδεσμοι που δημιουργούν οι χρήστες: Η Google μπορεί να εντοπίσει συνδέσμους στο περιεχομένου που δημιουργούνται από χρήστες και όχι από τον πραγματικό κάτοχο του ιστότοπου. Για παράδειγμα, γνωρίζουν ότι ένας σύνδεσμος από το επίσημο WordPress.com blog είναι πολύ διαφορετικός από έναν σύνδεσμο από το blablabla.wordpress.com.

126. Σύνδεσμοι από 301: Οι συνδέσεις από 301 ανακατευθύνσεις μπορεί να χάσουν λίγο την «δύναμη» τους σε σύγκριση με έναν άμεσο σύνδεσμο. Ωστόσο, ο Matt Cutts λέει ότι τα 301 redirects είναι παρόμοια με τις άμεσες συνδέσεις.

127. Χρήση του Schema.org: Οι σελίδες που υποστηρίζουν τα δομημένα δεδομένα μπορούν να ταξινομηθούν πάνω από τις σελίδες που δεν τα χρησιμοποιούν. Αυτό μπορεί να δώσει άμεση ώθηση ή έμμεση (εξαιτίας του γεγονότος ότι οι σελίδες με microformat έχουν καλυτερο CTR στις σελίδες των αποτελεσμάτων).

128. TrustRank του ιστότοπου που συνδεεται με την σελίδα σας: Η αξιοπιστία του ιστότοπου που συνδέεται με εσάς καθορίζει πόσο “TrustRank” σας διαβιβάζει.

129. Αριθμός εξερχόμενων συνδέσμων στη σελίδα: Ένας σύνδεσμος σε μια σελίδα με εκατοντάδες εξωτερικους συνδέσμους “περνάει” λίγοτερο PageRank, έχει δηλαδή μικρότερη βαρύτητα, από μια σελίδα με μια λίγα outbound links.

130. Σύνδεσμοι από Forum: Λόγω υψηλού βαθμού spamming, η Google ενδέχεται να υποτιμήσει σημαντικά συνδέσμους από φόρουμ.

131. Αριθμός λέξεων περιεχομένου: Ένας σύνδεσμος από μια δημοσίευση 1000 λέξεων είναι πιο πολύτιμος από έναν σύνδεσμο μέσα σε ένα απόσπασμα 25 λέξεων.

132. Ποιότητα του περιεχομένου: Οι σύνδεσμοι από ένα κακό κείμενο δεν έχουν τόσο μεγάλη αξία όσο οι σύνδεσμοι από καλόγραμμένο περιεχόμενο.

133. Διάσπαρτα Links σε μια ιστοσελίδα: Ο Matt Cutts επιβεβαίωσε ότι διάσπαρτοι σύνδεσμοι σε έναν ιστότοπο προς έναν έναν άλλο ιστόστοπο “συμπιεζονται” για να θεωρηθούν ως ένας μόνο σύνδεσμος.

SEO ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΧΡΗΣΤΗ

134. RankBrain: To RankBrain είναι μέρος του αλγόριθμου ΑΙ της Google. Πολλοί πιστεύουν ότι ο κύριος σκοπός του είναι να καταγραφει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα αποτελέσματα αναζήτησης (και να ταξινομούν ανάλογα τα αποτελέσματα).

135. Ποσοστό οργανικού κλικ για μια λέξη-κλειδί: Σύμφωνα με το Google, οι σελίδες που έχουν καλό CTR μπορούν να λάβουν ενίσχυση στα SERPs για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί.

136. Οργανικό CTR για όλες τις λέξεις-κλειδιά: Το οργανικό CTR ενός ιστότοπου για όλες τις λέξεις-κλειδιά στις οποίες κατατάσσεται μπορεί να είναι σήμα καλού User experience (με άλλα λόγια, “Δείκτης ποιότητας” για τα οργανικά αποτελέσματα).

137. Ποσοστό εγκατάλειψης: Οι απόψεις για το Bounce Rate ποικίλουν, αλλά μπορεί να είναι ένας τρόπος για την Google για να μετρήσουν την ικανοποίηση των χρηστών τους από τις σελίδες (οι σελίδες με υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης πιθανώς δεν αποτελούν εξαιρετικό αποτέλεσμα για τη συγκεκριμένη λέξη-κλειδί). Ωστόσο και αυτό είναι υπό συζήτηση. Επίσης, πρόσφατη μελέτη του SEMRush διαπίστωσε μια συσχέτιση μεταξύ του ποσοστού εγκατάλειψης και της κατάταξης της Google.

138. Άμεση επισκεψιμότητα: Επιβεβαιώνεται ότι η Google χρησιμοποιεί δεδομένα από το Google Chrome για να καθορίσει πόσοι χρήστες επισκέπτονται απευθείας ένα ιστότοπο (και πόσο συχνά). Οι ιστότοποι με μεγάλη άμεση επισκεψιμότητα είναι πιθανότατα τοποθεσίες υψηλότερης ποιότητας σε σχέση με ιστότοπους που έχουν πολύ μικρή άμεση επισκεψιμότητα. Στην πραγματικότητα, η παραπάνω μελέτη του SemRush βρήκε μια σημαντική συσχέτιση μεταξύ της άμεσης επισκεψιμότητας και της κατάταξης της Google.

139. Επανάληψη επισκεψιμότητας: Οι ιστότοποι με επαναλαμβανόμενους επισκέπτες ενδέχεται να επιταχύνουν την κατάταξη της στην Google.

140. Pogosticking: Το “Pogosticking” είναι ένας ειδικός τύπος bounce rate. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης κάνει κλικ σε άλλα αποτελέσματα αναζήτησης σε μια προσπάθεια να βρει την απάντηση στο ερώτημά του.

141. Αποκλεισμένοι ιστότοποι: Η Google έχει διακόψει αυτήν τη λειτουργία στο Chrome. Ωστόσο, o «Panda» χρησιμοποίησε αυτή τη λειτουργία ως σήμα ποιότητας. Συνεπώς, η Google μπορεί να εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μια παραλλαγή της.

142. Σελιδοδείκτες Chrome: Γνωρίζουμε ότι η Google συλλέγει δεδομένα χρήσης του προγράμματος περιήγησης Chrome. Οι σελίδες που λαμβάνουν σελιδοδείκτες στο Chrome ενδέχεται να ενισχυθούν.

143. Αριθμός σχολίων: Σελίδες με πολλά σχόλια μπορεί να είναι ένα σήμα αλληλεπίδρασης του χρηστη και ποιότητας της σελίδας.

144. Dwell time: Η Google δίνει πολύ μεγάλη προσοχή στον “χρόνο παραμονής”: πόσο χρόνο ξοδεύουν οι άνθρωποι στη σελίδα σας όταν έρχονται από μια αναζήτηση Google.

Αυτό αναφέρεται επίσης μερικές φορές ως “long clicks vs short clicks”. Εν συντομία, η Google μετρά πόσο χρόνο ξοδεύουν οι χρηστες της Google προερχόμενοι από την σελίδα αναζήτησης στη σελίδα σας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος, τόσο το καλύτερο.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ SEO ΤΗΣ GOOGLE

145. Όρος αναζήτησης και «φρέσκια» σελίδα: Η Google δίνει σε νεότερες σελίδες μια ώθηση σε ορισμένες αναζητήσεις.

146. Όρος αναζήτησης και «διαφορετικότητα» στα αποτελέσματα: Η Google μπορεί να προσθέσει ποικιλία σε μια σελίδα αποτελεσμάτων για διφορούμενες λέξεις-κλειδιά, όπως “Ted”, “WWF” ή “ruby”.

147. Ιστορικό περιήγησης χρήστη: Σίγουρα το έχετε παρατηρήσει: Οι ιστότοποι που επισκέπτεστε συχνά λαμβάνουν μια ώθηση στα SERP όσον αφορά στις αναζητήσεις σας.

148. Ιστορικό αναζήτησης χρηστών: Οι όροι αναζήτησης των χρηστών επηρεάζουν τα αποτελέσματα αναζήτησης για μεταγενέστερες αναζητήσεις. Για παράδειγμα, αν κάνετε αναζήτηση για “κριτικές” και στη συνέχεια αναζητήσετε “φωτογραφική μηχανή τάδε”, η Google είναι πιο πιθανό να σας δείξει ιστοσελίδες που περιέχουν κριτικές για την συγκεκριμένη φωτογραφική μηχανή υψηλότερα στα SERP.

149. Featured Snippets:  Σύμφωνα με μια μελέτη του SEMRush, η Google επιλέγει Featured Snippets βάσει ενός συνδυασμού περιεχομένου, μορφοποίησης, authority σελίδας και χρήσης HTTPS.

150. Γεωγραφική στόχευση: Η Google δίνει προτίμηση σε ιστότοπους με τοπική διεύθυνση IP διακομιστή και επέκταση ονόματος τομέα για συγκεκριμένη χώρα.

151. Ασφαλής αναζήτηση: Τα αποτελέσματα αναζήτησης με βωμολοχιες ή περιεχόμενο για ενήλικες δεν εμφανίζονται για άτομα με την «ασφαλή αναζήτηση» ενεργοποιημένη.

152. Κύκλοι Google+: Παρόλο που το Google+ είναι ουσιαστικά πεθαμένο, η Google εμφανίζει υψηλότερα αποτελέσματα για δημιουργούς και ιστότοπους που έχουν προστεθεί στους κύκλους Google Plus (update: το Google plus έκλεισε οριστικά τον Απρίλιο του 2019).

153. “YMYL” Λέξεις-κλειδιά: Η Google έχει υψηλότερα πρότυπα ποιότητας περιεχομένου για τις λέξεις-κλειδιά “YMYL”. Ποιες είναι αυτές οι ιστοσελίδες; Το YMYL (Your Money or Your Life) σημαινει “Τα χρήματά σας ή την ζωή σας” και παραπέμπει σε σελίδες που είναι αρκετά σημαντικές ώστε, εάν ήταν χαμηλής ποιότητας, θα μπορούσαν να έχουν πιθανό αρνητικό αντίκτυπο στη ζωή, το εισόδημα ή την ευτυχία ενός ατόμου. Κατά γενικό κανόνα, οι σελίδες που η Google απαιτεί να συντάσσουν εμπειρογνώμονες είναι γνωστές ως σελίδες YMYL. Συμφωμα με το Search Engine Land η Google θεωρεί τις παρακάτω κατηγορίες ως παραδείγματα σελίδων YMYL:

–  Σελίδες αγορών ή οικονομικών συναλλαγών
–  Σελίδες που παρέχουν οικονομικές πληροφορίες, για παράδειγμα, επενδυτικές ή φορολογικές πληροφορίες
–  Σελίδες που παρέχουν ιατρικές πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες ασθένειες ή παθήσεις ή ψυχική υγεία
–  Σελίδες που παρέχουν νομικές πληροφορίες σχετικά με θέματα όπως η υποστήριξη παιδιών, το διαζύγιο κ.λπ.
–  Κάθε σελίδα που έχει την δυνατότητα να γίνει είναι επικίνδυνη ή επιζήμια εάν είχε χαμηλά επίπεδα E-A-T (π.χ. επισκευή και συντήρηση αυτοκινήτων)

154. Καταγγελίες DMCA: Η Google “καταργεί” τις σελίδες με νόμιμες καταγγελίες DMCA.

155. Domain Diversity:  Το αποκαλούμενο ” Bigfoot update” υποτίθεται ότι πρόσθεσε περισσότερα διαφορετικα domain σε κάθε σελίδα SERP.

156. Transactional Searches:  Η Google εμφανίζει μερικές φορές διαφορετικά αποτελέσματα για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με αγορες.

157. Τοπικές αναζητήσεις: Για τοπικές αναζητήσεις, η Google συχνά τοποθετεί τοπικά αποτελέσματα πάνω από τα “κανονικά” οργανικά αποτελέσματα.

158. Top Stories Box: Ορισμένες λέξεις-κλειδιά ενεργοποιούν το πλαίσιο Top Stories.

159. Προτίμηση σε Brands : Μετά την Ενημέρωση του «Vince», η Google άρχισε να δίνει ώθηση στα μεγάλα brands για ορισμένες λέξεις-κλειδιά.

160. Shopping Results: Η Google εμφανίζει μερικές φορές τα αποτελέσματα των αγορών Google σε οργανικά SERP:

161. Αποτελέσματα εικόνας: Οι εικόνες Google εμφανίζονται μερικές φορές στα κανονικά, οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης.

162. Easter Egg Results: Η Google έχει μια ντουζίνα ή και περισσότερα bonus στις σελίδες της  ή όπως είναι γνωστα Easter Egg Results:. Για παράδειγμα, όταν κάνετε αναζήτηση για “Atari Breakout” στην αναζήτηση εικόνων Google, τα αποτελέσματα αναζήτησης μετατρέπονται σε παιχνίδι που μπορεί να παίξετε.

163. Single Site Results for Brands: Οι λέξεις-κλειδιά με βάση το brand ή με βάση το εμπορικό σήμα δίνουν περισσότερα αποτελέσματα από τον ίδιο ιστότοπο.

164. Payday Loans Update: Αυτός είναι ένας ειδικός αλγόριθμος που έχει σχεδιαστεί για να καθαρίσει “πολλους spammy ορους αναζήτησης”.

BRAND SIGNALS SEO

165. Brand name Anchor Text: Το branded anchor text είναι ένα απλό, αλλά ισχυρό σήμα μάρκας.

166. Branded αναζητήσεις: Οι χρήστες αναζητούν μάρκες. Αν οι χρήστες αναζητούν το εμπορικό σήμα σας στο Google, αυτό δείχνει στο Google ότι ο ιστότοπός σας είναι πραγματικό εμπορικό σήμα.

167. Αναζήτηση brand name και λέξης-κλειδί: Αναζητουν οι χρήστες μια συγκεκριμένη λέξη-κλειδί μαζί με το brand name σας (για παράδειγμα: “Mind the Seo υπηρεσίες SEO”); Εάν ναι, η Google μπορεί να σας δώσει μια ώθηση στα αποτελέσματα όταν οι χρήστες αναζητούν την λέξη-κλειδι χωρίς την χρήση του brand name στον όρο αναζήτησης.

168. Σελιδα στο Facebook με πολλα likes: Τα brands τείνουν να έχουν σελίδες στο Facebook με πολλα likes

169. Twitter Προφίλ με πολλους ακόλουθους: Προφίλ Twitter με πολλούς ακόλουθους σηματοδοτεί ένα δημοφιλές εμπορικό σήμα.

170. Επίσημη σελιδα εταιρειας στο Linkedin: Οι περισσότερες πραγματικές επιχειρήσεις έχουν εταιρικές σελίδες Linkedin.

171. Known Authorship: Τον Φεβρουάριο του 2013, ο CEO της Google, Eric Schmidt, ανακοίνωσε ότι: “Μέσα στα αποτελέσματα αναζήτησης, οι πληροφορίες που συνδέονται με επαληθευμένα προφίλ online θα κατατάσσονται υψηλότερα από περιεχόμενο χωρίς αυτή την επαλήθευση, γεγονός που θα έχει ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι χρήστες να κάνουν φυσικά κλικ στα κορυφαία (επαληθευμένα) αποτελέσματα”.

172. Νομιμότητα των λογαριασμών στα social media: Ένας λογαριασμός κοινωνικών μέσων με 10.000 οπαδούς και 2 post πιθανόν να ερμηνεύεται πολύ διαφορετικά από έναν άλλο λογαριασμό 10.000 follower με μεγάλη αλληλεπίδραση με τους φίλους της σελίδας. Στην πραγματικότητα, η Google κατέθεσε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας το οποίο καθορίζει εάν οι λογαριασμοί κοινωνικών μέσων ενημέρωσης ήταν πραγματικοί ή ψεύτικοι.

173. Αναφορά brand name στα Top Stories: Τα μεγάλα brand φιλοξενούνται στα Top Stories όλη την ώρα. Στην πραγματικότητα, για μερικα brands εμφανιζεται ακόμη και feed από την δική τους ιστοσελίδα, στην πρώτη σελίδα της google.

174. Brand Mentions: Αναφορά brand name χωρίς σύνδεσμο. Η Google βλέπει οτι το brand δεν συνδέεται με ενεργο link αλλά το λαμβανει ως σήμα.

175. Brick and Mortar Location: Οι πραγματικές επιχειρήσεις έχουν γραφεία. Είναι πιθανό ότι η Google να ψάχνει για δεδομένα τοποθεσίας για να καθορίσει εάν ένας ιστότοπος είναι ένα μεγαλο brand.

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ SPAM ΕΝΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

176. Ποινή Panda: Οι ιστότοποι με περιεχόμενο χαμηλής ποιότητας είναι λιγότερο ορατοί στην αναζήτηση μετά το Panda update.

177. Σύνδεσμοι προς “κακές γειτονιές”: Η σύνδεση με τις “κακές γειτονιές” – όπως οι ιστότοποι παράνομης πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων – μπορεί να βλάψει την ορατότητα του site σας στην αναζήτηση.

178. Ανακατευθύνσεις: Οι «Κρυφές» ανακατευθύνσεις απαγορεύονται δια ροπάλου. Αν βρεθούν, το site ενδέχεται όχι μόνο να τιμωρηθεί, αλλά να εξαφανιστεί εντελώς από τα αποτελέσματα.

179. Αναδυόμενα παράθυρα ή Distracting διαφημίσεις: Το επίσημο έγγραφο Google Rater Guidelines Document αναφέρει ότι αναδυόμενα παράθυρα και διαφημίσεις που αποσπούν την προσοχή του χρήστη είναι σημάδι ιστότοπου χαμηλής ποιότητας.

180. Interstitial Popups:  Η Google ενδέχεται να τιμωρήσει ιστότοπους που εμφανίζουν αναδυόμενα παράθυρα σε ολόκληρη την σελίδα σε χρήστες κινητής τηλεφωνίας.

181. Υπερβολική βελτιστοποίηση ιστοσελίδας: Η Google τιμωρεί τα site για υπερβολική βελτιστοποίηση. Αυτό περιλαμβάνει: stuffing λέξεων-κλειδιών, stuffing ετικετών κεφαλίδας κ.α.

182. Gibberish Content: Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Google περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Google μπορεί να εντοπίσει Gibberish Content, το οποίο είναι χρήσιμο για φιλτράρισμα spun content (παρόμοιο περιεχόμενο σεσελίδες στο οποίο πραγματοποιείται άλλαγη σε κάποιες λέξεις ή φράσεις ώστε να μην θεωρηθει διπλότυπο) ή αυτόματα δημιουργημένου περιεχομένου.

183. Σελίδες εισόδου: Η Google θέλει η σελίδα που εμφανίζετε στην Google να είναι η σελίδα που τελικά βλέπει ο χρήστης. Εάν η σελίδα σας ανακατευθύνει σε άλλη σελίδα, αυτή είναι μια “σελίδα Doorway”. Περιττό να πούμε ότι η Google δεν συμπαθεί ιστότοπους που χρησιμοποιούν τετοιες σελίδες.

184. Διαφημίσεις Αbove the fold: Ο “Αλγόριθμος διάταξης σελίδας” τιμωρεί τους ιστότοπους με πολλές διαφημίσεις (και όχι πολύ περιεχόμενο) above the fold, δηλαδή το πρώτο τμήμα του site σας που βλέπει ο χρήστης ο οποίος εισέρχεται στην σελίδα σας.

185. Απόκρυψη affiliate link: Κρυφά affiliate links (και ειδικά με Cloaking) μπορεί να επιφέρουν ποινή.

186. Fred: Ένα ψευδώνυμο που δόθηκε σε μια σειρά ενημερώσεων της Google που ξεκίνησε το 2017. Σύμφωνα με το Search Engine Land, ο «Fred» στοχοποιεί ιστότοπους με περιεχόμενο χαμηλής αξίας που δίνουν μεγαλύτερη σημασία στα έσοδα τους από το να βοηθούν τους χρήστες τους.

187. Affiliate sites: Δεν είναι μυστικό ότι η Google δεν είναι ο μεγαλύτερος fan των affiliate site. Και πολλοί πιστεύουν ότι οι ιστότοποι που δημιουργούν έσοδα από affiliate προγράμματα υποβάλλονται σε πρόσθετο έλεγχο.

188. Autogenerated Content: Η Google καταλαβαίνει πότε το περιεχόμενο μιας ιστοσελίδας δημιουργείται αυτόματα. Αν υποψιάζονται ότι το περιεχόμενο σας δημιουργείτε με τέτοιο τρόπο αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τιμωρία ή/και κατάργηση της ευρετηρίασης.

189. Excess PageRank Sculpting: Το PageRank sculpting– με nofollow σε όλους τους εξερχόμενους συνδέσμους – μπορεί να είναι σημάδι χειραγώγησης του συστήματος.

190. Διεύθυνση IP που χαρακτηρίζεται ως spam: Εάν η διεύθυνση IP του διακομιστή έχει επισημανθεί ως spam, μπορεί να επηρεάσει όλους τους ιστότοπους αυτού του διακομιστή.

191. Meta Tag Spamming: Το Keyword stuffing μπορεί να γίνει και στα meta tags. Εάν η Google θεωρησει ότι προσθέτετε λέξεις-κλειδιά στις ετικέτες τίτλου και περιγραφής σας σε μια προσπάθεια να κοροϊδέψετε τον αλγοριθμο, μπορεί να τιμωρήσει τον ιστότοπό.

ΑΡΝΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ SPAM ΕΚΤΟΣ ΣΕΛΙΔΑΣ

192. Η αφύσικη εισροή των συνδέσμων: Μια ξαφνική (και αφύσικη) εισροή συνδέσμων είναι ένα σημάδι  ψεύτικων συνδέσμων.

193. Penguin Penalty: Οι ιστότοποι που χτυπήθηκαν από το «Google Penguin» είναι σημαντικά λιγότερο ορατοί στην αναζήτηση. Αν και, προφανώς, το Google Penguin επικεντρώνεται τώρα περισσότερο στο φιλτράρισμα κακών links παρά στην επιβολή κυρώσεων σε ολόκληρους ιστότοπους.

194. Σύνδεση προφίλ με υψηλό ποσοστό συνδέσμων χαμηλής ποιότητας: Πολλοί σύνδεσμοι από πηγές που χρησιμοποιούνται για black hat seo (όπως σχόλια ιστολογίου και προφίλ φόρουμ) μπορεί να είναι ένα σημάδι χειραγωγησης του συστήματος.

195. Σύνδεση της σχέσης μεταξύ domain: Η περίφημη ανάλυση από τη MicroSiteMasters.com διαπίστωσε ότι τοποθεσίες με αφύσικα υψηλό αριθμό συνδέσμων από μη σχετιζόμενες τοποθεσίες ήταν πιο ευαίσθητες στο Penguin.

196. Προειδοποιήσεις για αφύσικα link: Η Google έχει στείλει χιλιάδες μηνύματα ” ανίχνευσης αφύσικων συνδέσμων” μέσω του Google Search Console. Αυτό συνήθως προηγείται από μια πτώση στην κατάταξη, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα.

197. Χαμηλής πιότητας Directory Links: Σύμφωνα με την Google, τα baclinks από τους directories χαμηλής ποιότητας μπορούν να οδηγήσουν σε ποινή.

198. Σύνδεσμοι Widget: Στην Google δεν αρέσουν οι συνδέσμους που δημιουργούνται αυτόματα όταν ο χρήστης ενσωματώνει ένα “widget” στον ιστότοπό του.

199. Σύνδεσμοι από την ίδια Class C IP: Η απόκτηση ενός αφύσικου αριθμού συνδέσμων από ιστότοπους στον ίδιο διακομιστή IP μπορεί να βοηθήσει την Google να καθορίσει ότι οι σύνδεσμοί σας προέρχονται από ένα δίκτυο site.

200. «Δηλητηριασμένο» Anchor Text: Anchor text που επιβεβαιωμένα είναι spam (ειδικά οι λέξεις-κλειδιά για παρονομες πωλήσεις φαρμακευτικών προϊόντων) που υποδεικνύεται στον ιστότοπό σας μπορεί να αποτελεί σημάδι spam ή χακαρισμένου ιστότοπου. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, μπορεί να βλάψει την κατάταξη του site σας.

201. Unnatural Link Spike:  Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Google από το 2013 περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η Google μπορεί να εντοπίσει εάν η εισροή συνδέσμων σε μια σελίδα είναι νόμιμη. Αυτοί οι μη-φύσικοι σύνδεσμοι θα υποβαθμιστούν.

202. Σύνδεσμοι από καταλόγους άρθρων και δελτία τύπου: Το «κακό» με τα links από τους κατάλογους άρθρων και τα δελτία τύπου έχει παραγίνει στο σημείο που η Google αγνοεί αυτές τις δύο link building στρατηγικες σε πολλές περιπτώσεις.

203. Manual actions: Υπάρχουν αρκετοί τύποι, αλλά οι περισσότεροι σχετίζονται με black hat link building.

204. Πωληση συνδέσμων (πληρωμένα llinks): Tα πληρωμένα links μπορεί να βλάψουν σημαντικά την προβολή σας στα αποτελεσμάτα της αναζήτησης.

205. Google Sandbox: Νέες ιστοσελίδες που έχουν ξαφνική εισροή συνδέσμων μερικές φορές τοποθετούνται στο Google Sandbox, το οποίο περιορίζει προσωρινά την προβολή της αναζήτησης.

206. Google Dance: Το Google Dance μπορεί προσωρινά να αλλάξει την κατάταξη. Σύμφωνα με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας της Google, αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος για να καθορίσουν αν ένας ιστότοπος προσπαθεί να «παίξει» με τον αλγόριθμο.

207. Εργαλείο Disavow: Η χρήση του εργαλείου Disavow μπορεί να αφαιρέσει μια χειροκίνητη ή αλγοριθμική ποινή για ιστότοπους που ήταν θύματα Negative SEO.

208. Αίτημα επανεξέτασης: Μια επιτυχημένη αίτηση επανεξέτασης μπορεί να ακυρώσει μια ποινή.

209. Temporary Link Schemes: Η Google έχει πιάσει ανθρώπους που δημιουργούν – και γρήγορα καταργούν – spammy links.

210. Αλγόριθμος BERT: Με την ενημέρωση του αλγόριθμου και την χρησιμοποίηση του BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) η Google επιχειρεί να κατανοήσει τα ερωτήματα των χρηστών με ΑΚΡΙΒΩΣ τον ίδιο τρόπο που αντιλαμβάνονται τα ίδια ερωτήματα οι άνθρωποι.

This website uses cookies to improve your web experience.